Schweppes

Adatvédelmi információk

Adatvédelmi Szabályzat

 

A Schweppes International Limited elkötelezett az Ön adatainak védelme mellett. A jelen Adatvédelmi Szabályzat arról szól, hogy miként gyűjtjük és kezeljük az Ön adatait. A jelen Szabályzat kizárólag a jelen Oldalon keresztül gyűjtött információkra alkalmazandó és nem azokra, amelyek másik oldalakról származnak.

 

Személyes adatok gyűjtése

Személyes adat (azaz mindazon információ, amely alapján Ön bármilyen módon azonosítható, így a neve, lakcíme, kora, egyéb kapcsolattartási adatai úgy, mint telefonszám, email cím, stb. és jelszavak) kizárólag abban az esetben gyűjthető, amennyiben Ön ahhoz hozzájárult. Ez történhet a weboldalon történő regisztráció során, információ kérése során, kommentezés vagy játékban, promócióban, vizsgálatban történő részvétel, illetve a weboldalunkra jellemző egyéb úton. Az Ön személyes adatának megadása az Ön döntése. Amennyiben nem kívánja, hogy személyes adatát kezeljük, úgy személyes adatot ne adjon meg. Amennyiben úgy dönt, hogy személyes adatot nem ad meg a részünkre, úgy előfordulhat, hogy nem tudjuk a jelen Oldal egyes részeihez vagy egészéhez az Ön hozzáférését-, vagy egyéb termékeink és szolgáltatásaink kapcsán az Ön részvételét biztosítani. Esetenként kérhetünk Öntől másik személyekre vonatkozó adatot is – például családtagról vagy más arra jogosult képviselőkről. Amennyiben ilyen információt ad meg a részünkre, azt úgy tekintjük, hogy e személyeket Ön értesítette a személyes adataik velünk történő közléséről és megismertette velük a jelen Adatvédelmi Szabályzat tartalmát.

 

Személyes adatok felhasználása

Az Ön személyes adatai a következők szerint használhatók fel:

Kérdéseire, kéréseire történő válaszadás során, annak érdekében, hogy Ön elérhessen bizonyos területeket és lehetőségeket, és hogy kommunikálhassunk Önnel az Ön weboldalunkon történő aktivitásáról.

Az ún. Kapcsolódó Felekkel történő adatmegosztás bizonyos, az Oldalunkhoz kapcsolódó funkciók nevünkben történő teljesítése céljával történik (úgy, mint termék kiszállítás, a weboldallal, a promóciókkal kapcsolatos, vagy egyéb adminisztrációs, marketing, adatelemzési vagy ügyfél kiszolgálási céllal). Ennek érdekében Ön hozzájárulását adja az Alkalmazandó Jog alkalmazási területén kívülre szükségessé váló adattovábbításhoz. Ez utóbbiakon túlmenő célú további felhasználás, vagy adattovábbítás nem megengedett.

Termékinformáció vagy promóciós és egyéb ajánlatok általunk vagy Kapcsolódó Felek* által történő rendelkezésre bocsátása.

*Mindazonáltal, az Ön adatai gyűjtésének alkalmával rendelkezésére bocsátjuk az “opt in” vagy “opt-out” mechanizmust az Oldal és az Oldal kapcsán az Alkalmazandó Jog által megkívántak függvényében. Az “opt-in” mechanizmus lehetőséget biztosít az Ön számára annak pozitív megerősítésére, hogy szeretné, illetve nem tiltakozik az ellen, hogy az Ön részére további kommunikáció küldése történhessen, amelyre nem kerül sor, hacsak Ön nem választja az “opt-in” lehetőséget. Az “opt-out” mechanizmus választása lehetőséget biztosít az Ön számára annak kinyilvánítására, hogy Ön nem szeretné, ha az Ön részére további kommunikáció kerülne elküldésre, ez esetben tehát Ön választhatja az “opt-out” lehetőséget.

*Attól függetlenül, hogy “opt-in”, vagy az “opt-out” mellett dönt, ha nem szeretné, hogy személyes adatai felhasználásra kerüljenek az adott célokra, vagy hozzáférhetővé váljanak harmadik személy részére, az “opt-out” választását bármikor közölheti velünk az alábbiak szerinti kapcsolatfelvétel útján.

*Bizonyos “opt-out”-ok rendelkezésre állnak az egyes adatszolgáltatások vagy az Önnel folytatott kommunikáció során.

*Kérjük vegye ugyanakkor figyelembe, hogy “opt-out” választása esetén előfordulhat, hogy az Oldal bizonyos aktivitásaiban nem fog tudni résztvenni.

Egyéb célú adatgyűjtés-, vagy az Oldal egy adott szolgáltatása kapcsán, további rendelkezések és feltételek alkalmazandók.

Jogszabály, egyéb rendelkezés, vagy bíróság által megkívánt hozzáférhetővé tétel esetén.

Jogi eljárások lefolytatása, vagy jogok gyakorlása, megállapítása, védelme céljából vagy azzal kapcsolatosan.

Vészhelyzet esetén, az Oldal használói, a közösség vagy nemzetbiztonság védelmének szükségessége illetve az egészség vagy biztonság védelme céljából.

Az itt utalt esetkörökön kívül, személyes adatait az Ön kifejezett hozzájárulása hiányában semmilyen harmadik személy részére sem tesszük hozzáférhetővé.

 

Gyermekek személyes adatainak védelme

A gyermekek személyes adatainak védelme fontos számunkra. A jelen Oldalt minden alkalmazandó jogszabálynak és irányadó jogszabályoknak megfelelően működtetjük. Az alábbiakban meghatározott életkor alatti gyermekeknek az alkalmazandó jog szabályai szerint, a jelen weboldalon történő személyes adat szolgáltatásához szülő/gondviselő előzetes hozzájárulása szükséges. A jogszabálynak megfelelve, semmilyen ezen életkor alatti gyermektől nem kívánjuk meg és nem kérjük, hogy az adott Oldal aktivitás használatához ésszerűen szükséges személyes adatnál többet adjon meg a számunkra. Amennyiben az adatok feldolgozása során megállapítható, hogy egy adott használó ezen életkor alatt van, úgy a szülő/gondviselő előzetes hozzájárulása nélkül személyes adatait nem használjuk fel. E hozzájárulás hiányában ugyanakkor, a gyermek nem lesz jogosult bizonyos aktivitásokban történő részvételre.

Mindazonáltal, bizonyos körülmények fennállása esetén megtarthatjuk és használhatjuk ezeket az adatokat (a jelen Feltételek további részei és a jogszabályi előírásoknak megfelelően) annak érdekében, hogy a szülő/gondviselő hozzájárulását megkérjük, továbbá bizonyos biztonsági, védelmi, felelősségi és egyéb célból, a jogszabály által megengedettek szerint. A szülő/gondviselő ellenőrizheti, eltávolíthatja, megváltoztathatja a gyermek által megadott személyes adatokat, vagy a velünk történt kapcsolatfelvétel útján megtagadhatja a gyermek adatainak további gyűjtését vagy felhasználását, az alábbiak szerint (szerepeltetve a gyermek nevét, lakcímét és email címét).

A korhatárt érintően alkalmazandó előírás:

Egyesült Államok, Ausztrália és Újzéland: 13 éves kor alatt

Egyéb joghatósági területeken: 8 éves kor alatt.

 

További információk gyűjtése

Esetenként, amikor oldalunkkal kapcsolatba lép, jogosultak vagyunk ún. “cookie”-k és IP címek használatára a személyes adatok meghatározását lehetővé nem tevő technikai információk automatikus gyűjtése útján. Ez lehet az Ön internetes keresőprogramjának fajtája vagy számítógépe, az Internet Szolgáltatójának domain neve, weboldal látogatások száma, jellege és tartama. Összesítve számon tartjuk az oldalunkra látogatók számát is. Ezen eljárás során személyes azonosításra alkalmas információ nem kerül megkülönböztetésre. Ezek az információk segítenek weboldalunk tartalmának frissítésében, érdekessé tételében és a látogatók érdeklődésének megfelelő tartalommal történő személyre szabásában. Potenciális partnereink, hirdetőink vagy harmadik személyek számára (akik ezeket személyre szóló hirdetések összeállítására használják fel) kiadhatunk személyazonosításra alkalmatlan információkat, de a jelen Szabályzatban meghatározottakon kívül nem adunk ki semmilyen, a személyazonosításra alkalmas adatot ezek részére. Ezen felül, engedélyezhetjük az oldalunkon hirdető harmadik személyek (beleértve promóciós partnereinket) számára, hogy “cookie”-kat helyezzenek vagy érjenek el az Ön számítógépén, ugyanakkor nem lesznek képesek a mi “cookie”-jaink elérésére.

 

A “cookie”-k harmadik személyek általi használatának szabályozása nem része a jelen Szabályzatnak, azt rájuk vonatkozóan az ő saját adatvédelmi szabályzatuk tartalmazza. Beállíthatja a számítógépe keresőjét úgy is, hogy korlátozza a “cookie”-kat, vagy figyelmeztesse Önt arra, ha “cookie”-k kerülnek elküldésre. Amennyiben Ön a “cookie”-kat korlátozza, úgy előfordulhat, hogy nem tudjuk Oldalunk látogatását az Ön részére optimalizálni és bizonyos elérések ezáltal nem lesznek majd biztosítva.

 

Adatbiztonság

Bizonyos biztonsági intézkedések alkalmazására kerül sor az Oldalon megadott adatainak védelme érdekében. Ugyanakkor, nem tudunk ezen információk biztonságára vonatkozóan garanciát vállalni. A jogszabály által lehetővé tett legteljesebb körben, ezúton kizárjuk mindennemű felelősségünket és kötelezettségvállalásunkat az Ön által elszenvedett veszteségekből eredő Károkért olyan okból, amelyek az Ön által a jelen weboldalon megadott adatok jogosulatlan elérésének, rendeltetésellenes használatának következményei.

 

Egyéb oldalak

Ez az Oldal tartalmazhat linkeket egyéb olyan oldalakhoz, amelyeket nem mi működtetünk. Nem ellenőrizzük, ajánljuk vagy helyeseljük, és nem vagyunk felelősek sem ezen oldalak tartalmáért, termékeiért, szolgáltatásaiért vagy adatvédelmi szabályaiért. Bizonyos oldalakról történő letöltéssel kockáztathatja más szellemi tulajdonának veszélyeztetését vagy vírusok bejutását is az Ön rendszerébe. Figyelemmel kell lenni ezért minderre a jelen Oldal elhagyásakor és el kell olvasni az egyéb oldalak adatvédelmi szabályait és feltételeit is. Ön továbbá köteles tárgyilagosan felmérni bármilyen olyan oldal eredetét, amely úgy jelenik meg, vagy azt állítja, hogy oldalaink egyike (beleértve azokat, amelyek emailen keresztül vannak linkelve).

 

Egyebek

 

Alkalmazandó Jog és Joghatóság

A Társaság Helyéről ellenőrizzük és működtetjük az Oldalt (függetlenül attól, hogy a hosting szerverek hol vannak elhelyezve). Minden, az Oldallal kapcsolatos szabályozási kérdésben a holland jog az irányadó, függetlenül a nemzetközi magánjog és a jogválasztás szabályaitól. Ön beleegyezik, hogy az Oldallal kapcsolatos bármilyen jogi eljárás lefolytatására joghatósággal Hollandia illetékes bíróságai rendelkeznek és az eljárások megtartásának helyéül is e bíróságok szolgálnak. Nem garantáljuk, vagy utalunk ezzel arra, hogy az Oldal vagy annak anyagai Hollandián kívüli a használat szabályainak megfelelnek.

Ezen az Oldalon szereplő, termékeket vagy szolgáltatásokat érintő információk kizárólag a holland joghatóság területén belül alkalmazandók, ezen termékek vagy szolgáltatások elérhetősége ugyanakkor nem minden helyen biztosítható. Amennyiben Ön az Országon kívül tartózkodik, egyedül és önállóan felel a helyi jogszabályoknak megfelelőségért.

 

Vagyoni Eszközök Átruházása

Üzletvitelünk során vagyoni eszközök eladására vagy megvásárlására kerülhet sor. Amennyiben egy másik entitás megvásárolja társaságunkat vagy minden, illetve lényegében az összes eszközünket, úgy a személyes vagy nem személyesíthető adatok is, amelyeket az Oldal használóiról gyűjtöttünk, átruházásra és ezen entitás – jelen Adatvédelmi Szabályzat szabályai szerinti – használatába kerülhetnek. Egy ellenünk vagy általunk indított csődeljárás vagy szervezeti átalakítás során az adott információ vagyoni eszközünknek minősül és eladható vagy átruházható harmadik személyek részére.

 

Rendelkezések érvényessége

Amennyiben bármilyen okból, az itt szereplő bármelyik rendelkezés érvényesíthetetlen, úgy az adott érvényesíthetetlen rendelkezés-rész érvénytelennek minősül azzal, hogy a fennmaradó rendelkezések továbbra is érvényesnek és hatályosnak tekintendők.

 

Meghatározások/Értelmezés

Az itt használt:

“Károk” jelentik bármelyik és mindegyik közvetlen, különös, közvetett, következmény vagy büntető veszteséget vagy egyéb kárt (akár szerződéssel, súlyos szerződésszegéssel, sérelemmel kapcsolatos, beleértve a gondatlanságot vagy mást)

“Beleértve” azt jelenti, hogy “beleértve, de nem korlátozva”

“Oldalnak Küldött Anyagok (és “az Oldalnak Ön által küldött anyagok” és egyéb hasonló kifejezés) jelent bármit ami emailben, feltöltéssel, közzététellel vagy más módon került továbbításra vagy elküldésre az Oldal részére (legyen az információ, szöveg, anyag, adat, kód vagy más)

“Kapcsolódó Felek” jelenti az összes anya-, leány vagy más kapcsolt vállalkozásunkat, Oldal Fejlesztőket és más promóciós partnereket.

“Oldal Fejlesztő” jelent bármely olyan személyt, aki az Oldal létrehozásában, működésében, tartalmának továbbításában vagy fenntartásában működik közre.

“A Jelen Oldal Használata” (és a “használat” vagy egyéb hasonló rendelkezések) jelentik mindazon és az összes olyan használatát az Oldalnak, legyen az bármilyen természetű használat, beleértve az Oldalunk vagy az Oldalunkon szereplő bármilyen anyag elérését, keresését, áttekintését, posztolását, tartalmának továbbítását, letöltését és egyéb használatát.

 

Változtatások

Kérjük, mindenkor vegye figyelembe, hogy a jelen Oldal/Szabályzat tartalmát bármikor, külön felhívás nélkül megváltoztathatjuk. Elvárható ezért Öntől az, hogy a jelen Szabályzatot rendszeresen átnézze az esetleges változások figyelésére is tekintettel. A Szabályzatban történt bármilyen változtatás az Oldalon történt közzétételt követően azonnal alkalmazandó. Az Oldal használatának folytatásával Ön elfogadja a szabálymódosításokat, és ennek ellentételezéséül az Ön részére az Oldal elérését továbbra is folyamatosan lehetővé tesszük.

 

Hozzáféréshez kapcsolódó nyilatkozat

Számos fogyatékkal élő Internet felhasználó találja az egyes weboldalak használatát nehéznek, vagy lehetetlennek mindössze azok tervezésének köszönhetően. A Schweppes International Limited keményen dolgozik azon, hogy az információkhoz hozzáférés biztosítva legyen ügyfeleink számára, és ez a weboldal esetében is így van.

Tisztában vagyunk a fogyatékkal élő emberek által használt, az információk megfelelő adaptációját segítő technológiák egyes típusaival, így portfóliónk weboldalainak kompatibilitását a lehető legtöbb ilyen rendszerrel igyekszünk biztosítani. Az egyes eltérések oka a szövegek tisztaságának biztosítása, a kivitelezés és táblázatok megfelelő formázása, illetve az egyes linkek pontos elérést biztosító tartalma (a ‘click here’ nem jelent jelentős izolációt). Oldalunkat a World Wide Web Consortium (W3C) által meghatározott Felhasználói Ágensek Hozzáférhetőségi (WAI) Irányelveinek megfelelve építjük újjá, és célunk, hogy ahol csak lehetséges, teljesítsük a ‘Dupla-A’ sztenderdnek megfelelést.

Amennyiben oldalunk valamely részének használata során nehézségbe ütközik, azt kérjük, jelezze felénk. Célunk mindenkor a hozzáférés javítása – így ebben észrevételei elküldésével a segítségünkre lehet.

 

Lépjen velünk kapcsolatba

Amennyiben a jelen Oldallal kapcsolatosan bármilyen kérdése vagy észrevétele merülne föl, vagy szeretné ellenőrizni, kijavítani, hozzáférni vagy frissíteni bármelyik, a jelen Oldalon keresztül megadott adatát, úgy kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a schweppes.euro@os-group.com címen.